Ostatnia aktualizacja: 2014-03-24
NTL-M.Kirpluk (www.ntlmk.com)

Normy


Dopuszczalne poziomy hałasu:
 
w środowisku zewnętrznym - hałas komunikacyjny i przemysłowy - od 23 pażdziernika 2012 r.,
(Dz.U. z dn.08.10.2012r. poz. 1109 tekst rozporządzenia)
(tekst jednolity: Dz.U. z 22.01.2014r. poz.112)
 
 
 
przepisy obowiązujące w okresie od 20 lipca 2007 r. do 22 października 2012 r. - w zakresie hałasu komunikacyjnego,
(Dz.U. Nr 120/2007, poz.826 - pełny tekst rozporządzenia)
Uwagi MK do rozporządzenia: tutaj...
 
przepisy obowiązujące w okresie od 13 sierpnia 2004 r. do 19 lipca 2007 r.
(Dz.U. Nr 178/2004, poz.1841),
(...była "dziura" legislacyjna...)
 
UWAGA 2: poziomy progowe hałasu określone na podst. Art.118 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) nie są poziomami dopuszczalnymi !!!
- a obecnie już nie obowiązują!!! (zmiana treści Art.118 POŚ)
 
 
 
 
w środowisku zewnętrznym - hałas lotniczy i od linii energetycznych,
(Dz.U. Nr 120/2007, poz.826)
Uwagi MK do rozporządzenia: tutaj...
 
 
 
 
 
na stanowiskach pracy,
PN-N-01307 (grudzień 1994) - dźwięki słyszalne
PN-Z-01338 (czerwiec 2010) - infradźwięki

Wskaźniki izolacyjności akustycznej

  
Wymagane wskaźniki izolacyjności akustycznej dla budynków wielorodzinnych - przegrody wewnętrzne
PN-B-02151-3 (styczeń 1999) - norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02151-3:2015-10
  
Wymagane wskaźniki izolacyjności akustycznej dla budynków biurowych - przegrody wewnętrzne
PN-B-02151-3 (styczeń 1999) - norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02151-3:2015-10
  
Wymagane wskaźniki izolacyjności akustycznej dla budynków wielorodzinnych oraz biurowych - ściany zewnętrzne
PN-B-02151-3 (styczeń 1999) - norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02151-3:2015-10

Przepisy prawa

  
Wyciąg przepisów dot. ochrony środowiska przed hałasem z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) - łącznie ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113 poz.954)
  
Wymagania Art.147a dot. pomiarów hałasu przemysłowego przez laboratoria akredytowane weszły w życie z dniem 29.07.2007 r. na podstawie ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113 poz.954) - tzw. ustawa wprowadzająca POŚ.
Zmiany w Art.147a oraz Art.175 i 178 (wymóg akredytacji dla laboratorium również dla pomiarów hałasu komunikacyjnego) weszły w życie od 1.01.2008 r.
  
Zmiany w POŚ: "Ochrona środowiska przed hałasem" M.Kirpluk (wrzesień 2005)
- artykuł opublikowany w kwartalniku "Prawo i Środowisko" (wydawnictwo MAXPRESS)